《HUNTER×HUNTER 戰鬥群星》中文版遊戲宣傳短片公開

《HUNTER×HUNTER 戰鬥群星》預定於 2016 年夏季推出,中文遊戲宣…

《HUNTER×HUNTER 戰鬥群星》中文版事前登錄活動正式開始

Bandai namco 宣佈,預定 2016 年夏季在台灣、香港、澳門發行的手…